NOTARIS OVERZICHT

Notarissen en notariskantoren vinden op plaats in Nederland.

Notarissen, echtscheidingsnotarissen en vastgoed notarissen vinden op plaats in Nederland

notarisoverzicht.nl

Uw wegwijzer voor notarissen en notariskantoren

Notaris, echtscheidingsnotaris of een vastgoednotaris vinden in uw eigen regio.

Op NotarisOverzicht.NL kunt u notarissen vinden in bepaalde regio's, zoals notarissen in Noord-Brabant en notarissen in Zundert.

 

De wet heeft de notaris de bevoegdheid gegeven authentieke akten op te maken, met name op het gebied van:

  • het personen- en familierecht (het opmaken van huwelijksvoorwaarden, testamenten, scheidingsakten, verklaringen van erfrecht, etc.)
  • het onroerend goedrecht (het opmaken van akten van levering, hypotheekakten, akten in het kader van een openbare veiling etc.)
  • het rechtspersonenrecht (het opmaken van akten van oprichting, statutenwijzigingen en dergelijke).

 

 

Daarnaast kunnen partijen de notaris ook vragen om andere akten voor hen in notariŽle vorm op te maken. Het gaat daarbij om akten die partijen anders als onderhandse akten zouden opmaken (meestal diverse soorten overeenkomsten).

 

De wet schrijft de tussenkomst van de notaris bij het opmaken van een akte voor, als de notariŽle vorm vereist is voor de geldigheid van die akte. Dit vloeit voort uit de wijze waarop de notaris zijn werkzaamheden dient te verrichten en de waarborgen die de notaris daarbij biedt. Het gaat hierbij met name om

  • de adviserende taak en specifieke kennis van de notaris
  • de onafhankelijkheid waarin de notaris zijn functie kan vervullen (vergelijk met de rechterlijke macht)
  • de onpartijdigheid van de notaris
  • de verplichting van de notaris om partijen gedegen voor te lichten over de gevolgen van de door hen te verrichten rechtshandelingen, ookwel 'Belehrungspflicht' geheten
  • de verplichtingen van de notaris omtrent de wijze van opstellen, registreren en bewaren van de akten.

 

 

De notariŽle akte is vooral bedoeld om een grote rechtszekerheid te hebben. In het bewijsrecht heeft de notariŽle akte dan ook een aanzienlijk sterkere positie dan een niet-notariŽle akte (een onderhandse akte).

 

Ook in gevallen waarin de wet niet de tussenkomst van de notaris verplicht, kan het nuttig zijn om een notaris in te schakelen. Indien twee partijen een overeenkomst hebben bereikt, bijvoorbeeld over de betaling van een geldsom, dan kan deze overeenkomst notarieel worden vastgelegd. Het grote voordeel hiervan is de executoriale kracht van de notariŽle akte. Komt ťťn van beide partijen de overeenkomst niet na, dan kan de andere partij direct (executoriaal) beslag leggen op de goederen van de partij die in gebreke blijft en hoeft dus niet eerst een procedure op te starten bij de rechter.

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands